ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

บริการรับบัตรสินเชื่อ AEON
ข้อควรปฏิบัติหลังติดแก๊ส

ข้อควรปฏิบัติหลังติดแก๊ส

                     

การดูแลรักษารถหลังการติดตั้งแก๊ส LPG – NGV


  1. 1.   ควรตรวจเช็คระบบท่อน้ำ และหม้อน้ำรถยนต์ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเสมอ (ในระยะแรกควรตรวจบ่อยกว่าเดิมจนกว่าน้ำจะวน ครบระบบ) หากมีรอยรั่วหรือน้ำแห้งผิดปกติควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ
  2. 2.   เพื่อเป็นการรักษาเครื่องยนต์ ควรสลับเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันเชื้อเพลิงบ้างหากเดินทางไกล (อาจเปลี่ยนใช้น้ำมันก่อนถึงปลายทางประมาณ 5-10 กม.ก็ได้) หรือ ใช้ระยะใกล้ควรใช้น้ำมันบ้างอาทิตย์ละครั้ง และควรมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังพักอย่างน้อย ¼ ของถังเพื่อมิให้อุปกรณ์ในระบบน้ำมันชำรุดเสียหาย
  3. 3.   ควรเข้าเช็คระยะตามกำหนดที่แจ้งไว้ในคู่มือ เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเอง

(  ลูกค้ากรุณาโทรแจ้งคิวล่วงหน้ากับทางอู่ก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว )

  1. 4.   อัตราการสิ้นเปลื่องขึ้นอยู่กับการขับขี่ และรูปแบบของการใช้งานของแต่ละบุคคล(ใช้บรรทุก หรือเหยียบมากก็กินแก๊สมากคล้ายๆๆระบบน้ำมัน)
  2. 5.   ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานก๊าซที่ได้รับการติดตั้งจากศูนย์ที่ได้มาตรฐาน หากมีปัญหาให้รีบติดต่อศูนย์บริการที่ติดตั้งมาทันที
  3. 6.   หากรู้สึกว่ามีกลิ่นแก๊ส และสงสัยว่าเกิดการรั่วไหลให้รีบหยุดรถและดับเครื่องยนต์โดยทันที รีบปิดระบบหันมาใช้น้ำมันสตาร์ตเครื่องแล้วรีบนำรถเข้าศูนย์บริการที่ติดตั้ง ทันที

 

**หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาที่อู่ วีอาร์ ออโต้เซอร์วิส ได้ค่ะ**

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการค่ะ

 

085-890-6933 ,081-937-8106