ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

บริการรับบัตรสินเชื่อ AEON
ข้อมูลเกี่ยวกับช่าง

           

                       คุณวีระ  จิตติปกรณ์รักษ์ (ช่างวีระ)

                           ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาปีที่ ๓ รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา จ.สุพรรณบุรี
  • ปวช.พ.ศ.๒๕๒๗ สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
  • ปวส. พ.ศ.๒๔๒๙ สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคในโลยีและอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

                              ประวัติการทำงาน                           

  • พ.ศ.๒๕๓๐ เข้าทำงานโรงงาน DM คอร์เปอร์เรย์ชั่นเป็นที่แรก
  • พ.ศ.๒๕๓๑ เข้าทำงานบริษัทสยามกลการสุพรรณบุรี ตำแหน่งช่าง และ เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รับรถและตรวจสอบ
  • พ.ศ.๒๕๓๗ บริษัทสยามกลการขายกิจการต่อให้ดีลเลอร์เปลี่ยนเป็น  บริษัท นิสสัน สุพรรณบุรี ได้เข้าทำงานต่อ และ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้จัดการ (หัวหน้าแผนกช่าง) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๑
  • พ.ศ.๒๕๔๑ เปิดกิจการเป็นของตัวเอง รวมอายุการทำงานช่างศูนย์บริการมา ๑๐ ปี มาเปิดกิจการเอง ๑๔ ปี รวมอายุการทำงานช่างมากกว่า ๒๐ ปี

           

  •     - งานอบรมการณ์ติดตั้งแก๊สจากกรมธุรกิจพลังงาน

       - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    

  • -และบริษัทผู้นำเข้าอุปกรณ์แก๊สยี่ห้อต่างๆ